Bomenkap in Bossenpark

09-01-2024
542 keer bekeken

Deze winter gaat het hoogheemraadschap van Rijnland bomen en struiken kappen in het Bossenpark in Zoetermeer. We kappen bomen om ruimte te maken voor een nieuwe watergang.

Naast een watergang (brede sloot) leggen we ook nieuwe bruggen en duikers aan in het Bossenpark. Door de nieuwe watergang verbetert de doorstroom van water, en daarmee ook de waterkwaliteit. Voordat we de watergang kunnen graven, moeten kabels en leidingen verplaatst worden. Ook hier komt ruimte voor na het kappen van bomen.

We kappen 54 bomen en verplaatsen 13 bomen

In december 2023 hebben we hier een kapvergunning voor gekregen. Naast bomen halen we ook 14 heesters (struiken) weg. Op de kaart bovenaan deze pagina staat welke bomen gekapt worden (rode stippen), welke verplaatst worden (blauwe stippen) en waar de bouwhekken (zwarte lijnen) komen te staan. Voor elke boom en heester die gekapt wordt, planten we een nieuwe boom of heester terug nadat de nieuwe watergang is aangelegd.

Bij controle bleken meerdere bomen minder vitaal

Alle bomen zijn gecontroleerd door een specialist om de conditie te bepalen. Uit de controle blijkt dat meerdere bomen minder vitaal zijn. Dat betekent dat veel bomen binnen een aantal jaar toch al gekapt zouden worden. De meeste bomen zijn geplant bij het ontstaan van de wijk in de jaren ’70, zoals snelgroeiende populieren, en zijn nu aan het einde van hun levensduur. Dat merk je door bijvoorbeeld takbreuk of essentaksterfte.

De kapwerkzaamheden starten op 8 januari 2024

Aannemer Hoek voert de kapwerkzaamheden uit. Het kappen van bomen neemt een aantal weken in beslag. Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden is een ecologische controle uitgevoerd.

We zetten het park deels af tijdens de werkzaamheden

Dit doen we voor de veiligheid van u en de omgeving. Tijdens de kapwerkzaamheden zijn delen van het park en de omliggende wegen afgesloten met bouwhekken. De afzettingen en omleidingen worden begeleid door verkeersregelaars.

Vanaf maart gaan we aan de slag met kabels en leidingen Het verplaatsen van kabels en leidingen duurt ongeveer vier maanden. Daarna gaat het werk aan de watergang, de bruggen en duikers van start.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen