Baggerwerkzaamheden Bossenpark

17-01-2023
475 keer bekeken

Op 6 februari 2023 starten in het Bossenpark baggerwerkzaamheden. Tijdens een bewonersbijeenkomst gaven omwonenden aan stankoverlast te ervaren door de watergang ter hoogte van het Belvedèrebos. Rijnland heeft daarom besloten dit water te baggeren.

Wat is baggeren?
In water ligt op de bodem altijd een laag bagger. Dit is een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om stankoverlast en verstopping van watergangen te voorkomen, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Dat heet baggeren.

Start baggerwerkzaamheden 

Op maandag 6 februari starten de baggerwerkzaamheden. Baggerbedrijf Midden Nederland voert de werkzaamheden uit. Zij scheppen de bagger uit de watergang met een kraan. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Wijzigingen verkeerssituatie
Om het water te kunnen bereiken legt het baggerbedrijf rijplaten aan voor het werkverkeer vanaf het Kadoelerbos en vanaf het Laveibos. Zij maken met borden duidelijk waar de in- en uitrit voor het werkverkeer precies is. Op de kaart staan de locaties aangegeven. Er worden tijdens het werk verkeersregelaars ingezet om de veiligheid te bewaken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen