Inpeilen en bemonsteren Broekwegwetering

05-01-2021
549 keer bekeken

Het kan zijn dat u de komende periode wat bedrijvigheid ziet langs de oevers en op het water van de Broekwegwetering. Er worden namelijk voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om in 2025 de bagger in de Broekwegwetering te kunnen verwijderen.

Wat is baggeren?

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moet de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren hiervan.

De Broekwegwetering is direct verbonden met de Zoetermeerseplas. De bagger in de Broekwegwetering is naar verwachting een van de voedingsbronnen voor de blauwalgproblematiek in de plas. Daarom willen we de Broekwegwetering op termijn baggerschoon maken. Dat kan echter pas gebeuren als het water vanuit de stad niet meer via Gemaal De Leyens in de Broekwegwetering wordt gepompt. Voor het baggerwerk daadwerkelijk uitgevoerd kan worden is een lang voorbereidingstraject nodig.

Inpeilen en bemonsteren

Momenteel vinden alleen de eerste inpeilingen van de bagger (het meten van de hoeveelheid bagger) en de monstername (om de kwaliteit van de bagger te bepalen) plaats. U zult daarom medewerkers van het bedrijf Timmermans zien langs de oevers en op het water van de Broekwegwetering.

De planning is als volgt:

  • Inmeetwerkzaamheden vanaf een boot op het water in week 2/3, met uitloop naar week 4 van 2021.
  • Bemonsteren van de bagger in week 5, 6, en 7 van 2021.

Wanneer wordt er gebaggerd?

We zullen na het inpeilen en bemonsteren niet direct gaan baggeren. In heel Zoetermeer worden de komende jaren meerdere maatregelen getroffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het baggeren is een van de laatste maatregelen die zal worden uitgevoerd. Naar verwachting zal dit niet voor 2025 gebeuren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen