Een groenere Broekwegwetering

10-12-2020
661 keer bekeken

Om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit in en om de Broekwegwetering te vergroten, is besloten om te bekijken hoe de Broekwegwetering een stuk groener gemaakt kan worden.

Afgelopen zomer hebben we aan omwonenden gevraagd hoe zij het groener maken van de Broekwegwetering voor zich zien en waar we rekening mee moeten houden. Op het voornemen om meer groen op en langs het water aan te leggen is positief gereageerd. Er zijn diverse wensen en eisen aangegeven, zoals kunnen blijven zwemmen en varen en zicht houden op het water. Aan de hand van deze  wensen en voorwaarden zijn bouwstenen ontwikkeld. In vier online bijeenkomsten is met bewoners bekeken welke bouwstenen er moesten komen in het ontwerp om de Broekwegwetering te vergroenen. Ook via de website kon men reageren.

Met de ingebrachte bouwstenen  is een conceptontwerp gemaakt. Bewoners konden tot eind november hier hun reactie op geven. Dit heeft niet geleid tot het aanbrengen van grote veranderingen in het ontwerp. Op korte termijn kunnen drijvende eilanden aangelegd worden en het groen op de kades aangepast worden. Daar gaan we dit jaar nog mee starten. De drijvende eilanden zullen in het voorjaar in het water worden geplaatst.

In het ontwerp voor het vergroenen van de Broekwegwetering zijn ook natuurvriendelijke oevers opgenomen. Dit wordt bewaard als wensbeeld voor de toekomst. Aanleg kan alleen als hier voldoende budget voor beschikbaar komt. Daarnaast is de aanleg pas mogelijk nadat de Broekwegwetering is gebaggerd. Het baggeren gebeurd niet voor 2025.  

Meer informatie over het project vergroenen Broekwegwetering vindt u hier.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen