Aanleg natuurvriendelijke oevers

4141 keer bekeken 0 reacties

Komende jaren legt de gemeente Zoetermeer samen met het hoogheemraadschap van Rijnland zo’n 5 tot 7 kilometer natuurvriendelijke oevers aan in het Westerpark, het Buytenpark en de wijken Meerzicht en Buytenwegh.

Planning

Participatie

Onderhoud

Natuurvriendelijke oevers zijn weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren een plekje kunnen vinden. De oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren meer ruimte geven. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, mede vanwege de zuiverende werking van waterplanten.

Planning

De komende vijf jaar leggen we de natuurvriendelijke oevers in fases aan. Per fase wordt zo’n drie kilometer natuurvriendelijke oever gerealiseerd op verschillende locaties.

Fase 1: In 2022 en 2023 is bijna 3 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Diverse oevers in het Westerpark, oevers langs de Zalkerbos en Zonneberg en oevers in het Buytenpark zijn natuurvriendelijk gemaakt. De oevers zijn flauwer gemaakt, zodat er meer planten en dieren kunnen leven die helpen het water te zuiveren.  

Fase 2: Eind augustus, begin september 2023 starten we met het aanleggen van diverse stukken natuurvriendelijke oevers langs de waterpartij tussen de Landenbuurt en Bergenbuurt, de bestaande waterpartij in het Bossenbuurtpark en de vijver bij het Haagsebos en de waterpartij in het Binnenpark. 

Op onderstaande kaart ziet u de gebieden waar tot en met 2025 natuurvriendelijke oevers gaan komen.

 

Participatie

Fase 1: Aan het einde van de zomer in 2021 hebben we aan bewoners en vissers gevraagd om een reactie te geven op de plannen en suggesties en ideeën aan te leveren voor bijvoorbeeld een vissteiger of extra bankjes. De reacties waren grofweg in te delen in de thema’s vissen, recreatie en beheer van de oever.

Bekijk de reacties

Fase 2: Eind augustus, begin september 2023 starten we met het aanleggen van diverse stukken natuurvriendelijke oevers langs de waterpartij tussen de Landenbuurt en Bergenbuurt, de bestaande waterpartij in het Bossenbuurtpark en de vijver bij het Haagsebos en de waterpartij in het Binnenpark. 

In het projectplan kunt u bekijken waar we precies natuurvriendelijke oevers gaan aanleggen. Hier kunt u ook een reactie(zienswijze) achter laten. 

Onderhoud

Onderhoud van een natuurvriendelijke oever (zoals maaien, opschot van bomen en struiken verwijderen en uitkrabben) is nodig om de ontwikkeling van de gewenste oevervegetatie bij te sturen. Als we niet maaien en de jonge struiken en bomen (opschot) niet verwijderen groeit de oever ‘dicht’ met ongewenste vegetatie. Daarnaast is het nodig de oever af en toe uit te krabben. Dit betekent dat we bladeren en bagger, wat zich in de loop van de tijd tussen het riet verzamelt, weghalen. Hierdoor voorkomen we dat de oever verlandt (het water grond wordt) en houden we voldoende water in de oever.

Rijnland en de gemeente werken samen om afspraken te maken over het beheer- en onderhoud van de oevers in Zoetermeer. Het is belangrijk om deze afspraken vast te leggen in beheer- en onderhoudsplannen. Daarom vormt ook deze planvorming onderdeel van dit project.

Doe de wandeling

En leer meer over deze maatregel.

Routebeschrijving

 

Afbeeldingen

Aanleg natuurvriendelijke oevers

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen