Baggeren Broekwegwetering

4084 keer bekeken 0 reacties

In de Broekwegwetering ligt een laag slib op de bodem. We denken dat dit een van de voedingsbronnen voor de blauwalgen in de Zoetermeerse plas is. Daarom willen we deze zogenaamde "bagger" verwijderen. Dit doen we zodra de andere maatregelen in dit project zijn uitgevoerd.

De Broekwegwetering is direct verbonden met de Zoetermeerse plas. Het water dat via gemaal de Leyens in de Broekwegwetering komt zit vol met stofjes uit de huishoudens van de stad en de landbouw in de polders rondom Zoetermeer. Deze stofjes (nutriĆ«nten) hopen zich op in de bagger op de bodem. En de blauwalg groeit daar weer goed op.

Wat is baggeren?

In alle wateren ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. De aangroei van bagger is een natuurlijk proces. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer een centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, moeten we de bagger eens in de zoveel tijd weghalen. Dat noemen we baggeren. Hiermee komt de waterdiepte op het juiste niveau en voorkomen we wateroverlast. Ook de waterkwaliteit en het waterleven profiteren hiervan.

Het doel van deze maatregel is om de laag bagger in de Broekwegwetering weg te halen. Het gaat hierbij om een gebied met een grootte van ongeveer 7-8 hectare, vanaf gemaal De Leyens tot en met het begin van de Zoetermeerse plas.

In de winter van 2020 vonden de eerste inpeilingen van de bagger (het meten van de hoeveelheid bagger in de watergang) en de monstername (om de kwaliteit van de bagger te bepalen) plaats. De baggerwerkzaamheden zelf zullen als laatste van alle maatregelen aan het watersysteem worden uitgevoerd. Het verwijderen van de bagger is namelijk pas zinvol als de aanvoer van het voedselrijke water is afgenomen. Dat wil zeggen: wanneer alle maatregelen zijn getroffen om het watersysteem in Zoetermeer om te draaien. Dan zal minder water vanuit gemaal de Leyens via de Broekwegwetering in de Zoetermeerse plas terechtkomen. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen