Open watergangen Westerpark en Bossenpark

9239 keer bekeken 0 reacties

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil nieuwe watergangen realiseren in het Bossenpark in de wijk Meerzicht (langs het Jagersbos) en aan de noordkant van het Westerpark.

Ga direct naar:

De aanleg van watergangen bij het Westerpark en Bossenpark draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer. De sloten en vijvers in het stedelijk gebied zijn nu vaak verbonden door lange ondergrondse buizen (duikers) van soms wel 400 meter lang. Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen, waardoor de Zoetermeerse plas kan worden ontlast van stedelijk water en er ook lokaal een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren wordt verwacht.

Planning

Naar verwachting wordt er de komende twee jaar aan de watergangen bij het Westerpark en Bossenpark gewerkt:

  • Voorjaar 2021: eerste voorlopige ontwerpen opstellen en het uitvoeren van vervolgonderzoeken (landmetingen, proefsleuven kabels & leidingen)
  • Zomer 2021: voorlopig ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving.
  • Zomer 2022: concept definitief ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving.
  • Vanaf het voorjaar van 2023: procedures voor vergunningen en de formele bezwaartermijnen en mogelijkheden voor inspraak.
  • Aanleg watergang Westerpark start in voorjaar 2024. Werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn in december van 2023 afgerond. Werkzaamheden aan de watergang, duikers en bruggen loopt naar verwachting een jaar door.
  • Aanleg watergang Bossenpark niet voor de zomer van 2024:  bomen zijn in januari 2024 gekapt,  kabels en leidingen worden verlegd vanaf maart 2024 voor de duur van 4 maanden. Werkzaamheden aan de watergang, duikers en bruggen loopt naar verwachting een jaar door.

Doe de Weelderige Waterwandeling

Leer meer over de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Routebeschrijving

Participatie

Bij het ontwerpen van de watergangen is de omgeving drie keer om feedback gevraagd. Eerst bij de schetsontwerpen (januari 2021) en later ook op de landschappelijke uitwerking van het concept ontwerp (juli 2021) en de concept definitieve ontwerpen (zomer 2022, zie onder). Door de corona pandemie vonden de eerste twee bijeenkomsten digitaal plaats. Voor mensen, die liever niet digitaal participeren, stonden vertegenwoordigers van Rijnland en de gemeente op 25 augustus en op 1 september 2021 met een informatiekar op kinderboerderij het Buitenbeest. Om extra toelichting te geven op de plannen en feedback op te halen.

Omwonenden vroegen aandacht voor het beheer en onderhoud van de watergang en oevers, het behoud van bomen, de inrichting van het groen, de locatie van de speelplaats voor kinderen, de padenstructuur en het hondenuitlaatveld. Geuite zorgen hebben betrekking op de lichtinval, geluidsoverlast en stankoverlast.

Verslagen informatiebijeenkomsten

Definitief ontwerp

Projectplan definitief

De volgende stap in het proces was het vaststellen van het projectplan door het bestuur van Rijnland. In dit projectplan staat beschreven wat Rijnland gaat doen, op welke manier zij dat aanpakken en welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp goed in te passen in de omgeving.

Het definitieve projectplan is vastgesteld in augustus 2023. Het definitieve projectplan kun u vinden via www.officielebekendmakingen.nl.

Het definitieve beplantingsplan is tegelijk met het definitieve ontwerp van de watergangen gepresenteerd in het projectplan. 

Voor de gekapte bomen in het Westerpark en Bossenpark worden nieuwe bomen terug geplant. Het biedt ook kansen voor de aanleg van mooie oevers. Deze willen we zo natuurvriendelijk mogelijk inrichten, met oog voor diverse planten en dieren. In het beplantingsplan staat waar nieuwe bomen en groen worden geplant, welke soorten, en hoeveel van elke soort.

Procedure omgevingsvergunning

Voor de aanleg van de watergangen is ook een vergunning nodig van de gemeente Zoetermeer. De procedure voor deze vergunningen kunt u volgen via www.officiĆ«lebekendmakingen.nl

Afbeeldingen

Ons Blauwe Goud // Omkeren van het watersysteem

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen