Open watergangen Westerpark en Bossenpark (Jagersbos)

1307 keer bekeken 0 reacties

Rijnland en de gemeente Zoetermeer werken de komende jaren samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas. De waterkwaliteit in deze plas is in grote mate afhankelijk van de doorstroming van het watersysteem – de aan- en afvoer van water. In de afgelopen jaren treedt er regelmatig blauwalg op, waardoor recreëren tijdelijk niet mogelijk is. Om de blauwalgproblematiek aan te pakken willen we de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen (nutriënten) in het water terugbrengen. Hiervoor moeten een aantal maatregelen worden uitgevoerd in het watersysteem.

Om de aanvoer van voedingsstoffen naar de Zoetermeerseplas te verminderen, wordt de richting van de waterafvoer omgedraaid. Nu stroomt water uit omringende polders en de wijken Buytenwegh en de Leyens richting de Zoetermeerseplas. Straks stroomt het water de andere kant op, naar het gemaal Driemanspolder buiten Zoetermeer. Dat moet de Zoetermeerseplas gaan ontlasten. Op meerdere plekken in Zoetermeer worden er maatregelen getroffen om de stroomrichting van het watersysteem om te draaien. Momenteel onderzoeken wij onderstaande maatregelen in het watersysteem.

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil een nieuwe watergang realiseren in het Bossenpark in de wijk Meerzicht (langs het Jagersbos) en aan de noordkant van het Westerpark.

De aanleg van de watergangen bij het Westerpark en Bossenpark draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in Zoetermeer. De sloten en vijvers in het stedelijk gebied zijn nu vaak verbonden door lange ondergrondse buizen, oftewel duikers, van soms wel 400 meter lang. Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen, waardoor de Zoetermeerse plas kan worden ontlast en er ook lokaal een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren wordt verwacht.

Naar verwachting wordt er de komende drie jaar aan de watergangen bij het Westerpark en Bossenpark gewerkt:

  • Voorjaar 2021: eerste voorlopige ontwerpen opstellen en het uitvoeren van vervolgonderzoeken (landmetingen, proefsleuven kabels & leidingen)
  • Zomer 2021: voorlopig ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving. Daarna richting definitief ontwerp.
  • Vanaf 2022: procedures voor vergunningen, waar ook de formele bezwaartermijnen en mogelijkheden voor inspraak voor gelden.
  • Aanleg watergang niet voor medio 2022.

Participatie

In januari 2021 organiseerde Rijnland twee digitale informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en vertegenwoordigers van omwonenden die de toekomst van het Westerpark en het Bossenpark belangrijk vinden. Belanghebbenden zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd per brief. Tijdens deze bijeenkomst heeft Rijnland meer verteld over de opgave en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op 13 en 14 juli 2021 hebben weer twee online informatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waar de bredere omgeving voor is uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de eerste voorlopige ontwerpen van de watergangen getoond. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten kunt u hier terugvinden.

BEKIJK DE DOCUMENTEN

Op 25 augustus en op 1 september 2021 stonden we met een informatiekar op kinderboerderij het Buitenbeest. Hier waren vertegenwoordigers van Rijnland en de gemeente aanwezig om extra toelichting te geven op de plannen. Het was ook mogelijk om feedback op de ontwerpen achter te laten.

Naar een definitief ontwerp

U kunt de eerste voorlopige ontwerpen onderaan deze pagina bekijken. In het Ruimtelijk Kwaliteitskader (ook bijgevoegd) staat welke afwegingen zijn genomen om tot dit voorlopige ontwerp te komen.

Het was mogelijk om t/m 10 september 2021 te reageren op het voorlopige ontwerp van de watergangen. In de reacties van omwonenden wordt vaak aandacht gevraagd voor het beheer en onderhoud van de watergang en oevers, het behoud van bomen, de inrichting van het groen, de locatie van de speelplaats voor kinderen, de padenstructuur en het hondenuitlaatveld. Geuite zorgen hebben betrekking op de lichtinval, geluidsoverlast en stankoverlast.

REACTIES

Rijnland zal deze op- en aanmerkingen op de plannen meenemen in de verdere uitwerking van het definitieve ontwerp (DO) van de watergangen. In het DO wordt het ontwerp nog gedetailleerder. Als er een concept DO gereed is, organiseren we weer een participatie mogelijkheid voor de omgeving.

Afbeeldingen

Ons Blauwe Goud // Omkeren van het watersysteem

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.