Open watergangen Westerpark en Jagersbos

324 keer bekeken 0 reacties

Rijnland en de gemeente Zoetermeer werken de komende jaren samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de Zoetermeerseplas. De waterkwaliteit in deze plas is in grote mate afhankelijk van de doorstroming van het watersysteem – de aan- en afvoer van water. In de afgelopen jaren treedt er regelmatig blauwalg op, waardoor recreëren tijdelijk niet mogelijk is. Om de blauwalgproblematiek aan te pakken willen we de aanwezigheid van bepaalde voedingsstoffen (nutriënten) in het water terugbrengen. Hiervoor moeten een aantal maatregelen worden uitgevoerd in het watersysteem.

Om de aanvoer van voedingsstoffen naar de Zoetermeerseplas te verminderen, wordt de richting van de waterafvoer omgedraaid. Nu stroomt water uit omringende polders en de wijken Buytenwegh en de Leyens richting de Zoetermeerseplas. Straks stroomt het water de andere kant op, naar het gemaal Driemanspolder buiten Zoetermeer. Dat moet de Zoetermeerseplas gaan ontlasten. Op meerdere plekken in Zoetermeer worden er maatregelen getroffen om de stroomrichting van het watersysteem om te draaien. Momenteel onderzoeken wij onderstaande maatregelen in het watersysteem.

Om een omgekeerde stroomrichting mogelijk te maken moeten we op een aantal plaatsen nieuwe watergangen graven, waaronder bij het Jagersbos in de wijk Meerzicht en in het Westerpark.

De aanleg van de watergangen in het Westerpark en Jagersbos draagt zowel voor de Zoetermeerseplas als lokaal in de wijken zelf bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Nu zijn waterpartijen verbonden door lange ondergrondse buizen, oftewel duikers. De duiker bij het Jagersbos is wel 400 meter lang! Het graven van meer open water zorgt voor een betere doorstroming en verbinding tussen waterpartijen, waardoor de Zoetermeerseplas kan worden ontlast en er ook lokaal een verbetering in de waterkwaliteit en leefgebieden voor planten en dieren wordt verwacht.

Naar verwachting wordt er de komende drie jaar aan de maatregelen in het Westerpark en Jagersbos gewerkt:

  • Voorjaar 2021: eerste voorlopige ontwerpen opstellen en het uitvoeren van vervolgonderzoeken (landmetingen, proefsleuven K&L)
  • Zomer 2021: voorlopig ontwerp gereed en een informatiebijeenkomst voor de omgeving. Daarna richting definitief ontwerp.
  • Vanaf 2022: procedures voor vergunningen, waar ook de formele bezwaartermijnen en mogelijkheden voor inspraak voor gelden.
  • Aanleg watergang niet voor medio 2022.

Online informatiebijeenkomsten

In januari 2021 organiseerde Rijnland twee digitale informatiebijeenkomsten voor belanghebbenden en vertegenwoordigers van omwonenden die de toekomst van het Westerpark en het Jagersbos belangrijk vinden. Belanghebbenden zijn daarvoor persoonlijk uitgenodigd per brief. Tijdens deze bijeenkomst heeft Rijnland meer verteld over de opgave en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten zijn hieronder bijgevoegd. 

Rijnland was ook benieuwd naar de idee├źn en aandachtspunten uit de omgeving. Deze inbreng wordt nu verwerkt in de uitwerking van het concept-ontwerp van de watergangen: de eerste stap in de uitwerking van de plannen. Deze eerste participatieronde is nu afgesloten, maar u kunt voor vragen of suggesties altijd een mail sturen naar onsblauwegoud@rijnland.net

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.